Определение №156 от 16.4.2010 по ч.пр. дело №59/59 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                    О   П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.156
 
                                            София,   16.04.2010 г.
 
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
 
            Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито  заседание на четиринадесети април, две хиляди и десета  година в състав:
 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ  
 
                                                     ЧЛЕНОВЕ:    ЗЛАТКА РУСЕВА   
                                                                                 
                                                                        ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
 
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
ч. гр. дело № 59/2010г.
 
Производството е образувано по частна жалба на Й. С. Д., град Г., срещу определение № 627 от 14.12.2009г. по гр.дело № 1150/2009г. на Великотърновския окръжен съд, с което е потвърдено определение от 05.10.2009г. по гр.д. № 1244/2008г. за на Районен съд – Г. О. , с което пък е оставено без уважение искането за спиране на производството по гр.д. № 1244/2008г. на основание чл.229, ал.1,т.4 ГПК.
Жалбоподателят излага доводи за неправилност на определението, тъй като не е взето предвид, че са налице предпоставките на чл.229,ал.1,т.4 ГПК за спиране производството по делото.
Върховният касационен съд, като обсъди допустимостта на частната касационна жалба и като провери данните по делото, констатира следното:
Атакуваното определение не подлежи на касационно обжалване. Това е така, защото то не попада в нито една от хипотезите на чл.274 ГПК. Определението на въззивния съд, постановено по частна жалба срещу определение на първоинстанционния съд, с което е оставена без уважение молба за спиране на производството по реда на чл.229,ал.1 ГПК не подлежи на касационен контрол. Съобразно разпоредбата на 274, ал.1 ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и в случаите, изрично посочени в закона. Определението, с което се отказва спиране производството по делото не подлежи на обжалване, тъй като нито е преграждащо, нито за него е предвидено изрично обжалване.
Частната жалба като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Й. С. Д., град Г., срещу определение № 627 от 14.12.2009г. по гр.дело № 1150/2009г. на Великотърновския окръжен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
2.
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *