Определение №229 от 15.11.2016 по ч.пр. дело №4766/4766 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 229
София, 15.11.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч.гр.д. № 4766 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 255 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на И. Г. К., с която се иска определянето на подходящ срок на основание чл.257, ал.2 ГПК за разглеждане на молбата му от 24.11.2015г., подадена до Софийски апелативен съд. С нея е поискано да се определи подходящ срок за произнасянето по молба на И. К. от 21.07.2015 г. по гр.д. № 514/2010 г. по описа на Софийски окръжен съд.
Депозирано е писмено становище по чл. 255, ал. 2 ГПК от Софийски апелативен съд.
Молбата за определяне срок при бавност е процесуално допустима като подадена от надлежна страна до компетентния горестоящ съд.
За да се произнесе по основателността на молбата, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение констатира следното:
С подадената молба от 21.07.2015 г. по гр.д. № 514/2010 г. по описа на Софийски окръжен съд И. Г. К. е поискал от съда да разпореди и задължи ЧСИ Н. Д. да се произнесе по молбите му по изп.д.№20067930400193. С подадената на 24.11.2015г. до Софийски апелативен съд молба от И. Г. К. е поискал да се определи срок за произнасянето по молбата му от 21.07.2015г., а с настоящата молба от 23.06.2016 г. – да се определи срок за произнасянето на Софийски апелативен съд по молбата му от 24.11.2015 г.
При тези данни следва да се приеме, че е налице забавяне. Следва да се определи тридневен срок след връщане на делото в Софийския апелативен съд за разглеждане на молбата на И. Г. К. от 24.11.2015 г.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ тридневен срок, считано от връщане делото на Софийския апелативен съд, в който съдът да се произнесе по молбата на И. Г. К. от 24.11.2015г.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *