Определение №35 от 41675 по гр. дело №7204/7204 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 35

гр. София, 05.02.2014 г.

Производството по гр.д.№7204 по описа за 2013 година, е образувано по подадена касационна жалба против решение на Апелативен съд – София, постановено на 30.07.2013 г. по гр.д.№ 1438/2013 г. В съдебния състав, постановил обжалваното решение е и съдия М. Р., която е съпруга на член на състава на ВКС, определен за докладчик в съдебния състав в касационното производство. На основание чл.22 ГПК и въз основа на горните обстоятелства, не следва да участвувам при разглеждането на делото във ВКС, поради което, ВКС, четвърто отделение на гражданската колегия, съдия Велислав Павков

Р А З П О Р Е Д И :

Отвеждам се от разглеждането на гр.д.№7204 по описа за 2013 година, по описа на ВКС, ІV гр.отд.
Гражданско дело №7204 по описа за 2013 година на ВКС, Четвърто гражданско отделение да се докладва на Председателя на гражданската колегия за определяне на съдебен състав за разглеждане на делото.

СЪДИЯ:

/Велислав Павков/

Определение №45 от 11.6.2009 по търг. дело №492/492 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                          № 45                                           София, 11.06.2009 г.              Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия,

Прочети »

Определение №430 от 9.6.2014 по ч.пр. дело №2448/2448 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 430София, 09.06.2013 г. Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми юни през две хиляди и четиринадесета

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber