Определение №591 от 42303 по ч.пр. дело №5064/5064 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 591

Гр.С., 26.10.2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети октомври през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.5064 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.23 ал.3 ГПК.

Образувано е по повод отстраняване на всички съдии от Софийски апелативен съд от разглеждането на г.д.№.293/15 по описа на САС -образувано по частна жалба вх.№.83/16.01.15 на К. И. Б. срещу определение на Софийски окръжен съд от 18.12.14г. по г.д.№.830/14 по описа на СОС.

Доколкото предвид изложеното разглеждането на делото в САС е невъзможно, е налице хипотеза на чл.23 ал.3 ГПК. В този случай ВКС като горестоящ съд следва да определи друг равен по степен съд, на който делото да се изпрати за разглеждане. Настоящият състав определя като такъв Апелативен съд П..

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА г.д.№.293/15г. по описа на Софийски окръжен съд на основание чл.23 ал.3 ГПК за разглеждане на Апелативен съд П..

Определението не подлежи на обжалване.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.