Разпореждане № от 41163 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 11. 09. 2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах молбата на Х. Г. Г. с вх.№ 12220/2012 г. за намаляване на присъда по н.о.х.д. № 653/2009 г. по описа на Окръжен съд – гр. Варна
установих:
С присъда № 124 от 27.10.2009 г. постановена по горепосоченото дело Окръжен съд – гр. Варна признал подсъдимият Х. Г. Г. за виновен за извършени престъпления по чл. 142, ал. 1, т. 2 и т. 8 НК, по чл. 143, ал. 2 НК и по чл. 321, ал. 3, т.2 НК. На основание чл. 23, ал. 1 НК горепосоченият съд определя едно общо наказание от четири години лишаване от свобода. На основание чл. 24 НК съдът е увеличил определеното наказание на четири години и шест месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване в Затвор.
Варненският апелативен съд с решение № 42 от 17.03.2010 г. постановено по в.н.о.х.д. № 7/2010 г. е изменил първоинстанционната присъда и потвърдил в останалата й част.
Така постановеният въззивен съдебен акт е проверен от касационната инстанция по реда на възобновяването по искане на Г., като същото е оставено без уважение с решение № 319 от 04.07.2012 г. постановено по н.д. № 962/2011 г. на ВКС.
При това положение повторното разглеждане на делото по глава тридесет и трета от НПК по искане на осъдения е недопустимо, поради което мотивиран от изложеното и при липса на основания ВКС да упражни касационните си правомощия
РАЗПОРЕЖДАМ:
Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 653/2009 г. по описа на Окръжен съд – гр. Варна.
Делото ведно с молбата да се върне на Окръжен съд – гр Варна.
Да се уведоми Х. Г. Г. .

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/
Г.П.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.