Разпореждане № от 41499 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 13.08.2013 година

Павлина Панова – Заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах искането на Ж. А. Ж. с вх. № 11453 / 08.08.2013 г. по описа на Върховния касационен съд за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 2061 / 2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора,
УСТАНОВИХ:

Постановена е Присъда № 241 от 08.11.2012 г. по н.о.х.д. № 2061 / 2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Присъдата е влязла в сила на 23.11.2012 г. на основание чл. 412, ал. 2, т. 3 от НПК.
Искането за възобновяване на наказателното дело e подадено на 16.07.2013 г., което е видно от пощенското клеймо. Срокът, в който осъденият е можел да направи своето искане за възобновяване на наказателно дело е шестмесечен и е изтекъл на 23.05.2013 г.
Искането за възобновяване на наказателното дело на осъдения Ж. А. Ж. следва да бъде върнато като просрочено, тъй като е подадено след срока по чл. 421, ал. 3 от НПК.
Поради изложените по – горе съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върнат на Районен съд – Стара Загора.
Да се уведоми Ж. А. Ж..

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/ ПАВЛИНА ПАНОВА /

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.