Решение №82 от 43131 по нак. дело №893/893 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 82
София, 31.01.2018 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тридесети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 82/2018 година

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу определение № 888 от 07.12.2017 г. по ч. гр. д. № 638/2017 г. на Ловешки окръжен съд. С обжалвания акт е потвърдено определение № 101 от 03.11.2017 г. на съдията по вписванията при Ловешки районен съд, с което е отказано вписване на анекс към договор за аренда № 9843 от 27.10.2017 г. на нотариус С. И., рег. № 016 на НК, заявено с молба вх. № 6164/03.11.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Л..
Настоящият съдебен състав, след преценка на данните по делото, приема, че производството по същото следва да бъде спряно на основание чл. 292 ГПК, тъй като въпросът, с който е обосновано допускането на касационното обжалване, е предмет на висящото тълкувателно дело № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС.

Мотивиран от горното, на основание чл. 292 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч. т. д. № 82/2018 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение до приключване на тълкувателно дело № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest