Данъчно третиране на доходите, придобити през данъчната година от продажба на два недвижима имота.

Изх. № 94-Ф-8
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите, придобити през данъчната година от продажба на два недвижима имота.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 94-Ф-8.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, през настоящата година възнамерявате да продадете два недвижими имота – къща, придобита през 2000 г., и апартамент, придобит през 2004 г.
По силата на чл.13, ал.1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на
имота;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо
от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са
изминали повече от 5 години.
Предвид цитираните разпоредби, доходите от продажбата на апартамента, придобит през 2000 г., ще са необлагаеми, при условие, че към момента на продажбата апартаментът може да служи за задоволяване на жилищни нужди (не е на етап „груб строеж“, не е променено предназначението му и пр.). Доходите от продажбата на къщата ще са необлагаеми, тъй като ще са доходи, придобити през данъчната година от продажба на един недвижим имот, отговарящ на условията на чл.13, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗДДФЛ. По аргумент от чл.52, т.2 от ЗДДФЛ придобитите необлагаеми доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *