облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Изх. № 07-00-55
Дата:09.12.2015 год.
ЗМДТ, чл. 44, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 44, ал. 2.
Относно:облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
на получени храни за котки и кучета
В отговор на поставения от ……..въпрос относно облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества по ЗМДТ на доставка на храни за котки и кучета с отстъпка 100 % Ви уведомявам:
В случая доставката на храни с отстъпка от 100 % води до пълна безвъзмедност на сделката, т.е. за получателя не възниква насрещно задължение за плащане на цена. Отношенията между страните по правната си същност се характеризират като договор за дарение по чл. 225 ЗЗД, поради това, че доставчикът отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на получателя, който го приема. Тъй като при даренията и другите безвъзмездни придобивания на облагане с данък подлежат всякакви имущества /чл. 44, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ/, за получените храни дружеството следва да подаде декларация по чл. 49 , ал. 3 ЗМДТ и да плати данък при безвъзмездно придобиване на имущества.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар