освобождаване от данък върху превозните средства на лек автомобил Пежо 406, рег. № ……., принадлежащ на лице с намалена работоспособност 95 %, удостоверена по изисквания от закона ред, Ви уведомяваме

Изх. № 94-Д-196
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми г-н ,
В отговор на жалбата Ви относно освобождаване от данък върху превозните средства на лек автомобил „Пежо 406“, регИзх. № ……., принадлежащ на лице с намалена работоспособност 95 %, удостоверена по изисквания от закона ред, Ви уведомяваме:
На основание чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ от данък върху превозните средства се освобождава лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 % , с обем на двигателя до 1800 куб. см и мощност до 74 кШ. Освобождаване от данък настъпва при кумулативното наличие на всички изисквани от закона условия.
За ползването на предвидената преференция е необходимо представяне на документ, удостоверяващ степента на намалена работоспособност, т. е. решение на ТЕЛК или НЕЛК.
В конкретния случай не е налице едното от изискваните от закона условия -по отношение на обема на двигателя /1998 куб. см, т. Р1 от свидетелството за регистрация на автомобила, част I/.
Поради тези причини за притежавания от Вас лек автомобил не са налице основанията за освобождаване от данък по чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ.
ЗАМ.
/К. СТЕФАНОВ/
Освобождаването от данък настъпва по силата на правната норма, ,при осъществяване на предвидените в хипотезиса й условия. Това правомощие е извън компетентността на министъра на финансите.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *