Освобождаване от данъчно облагане на служителите на Представителството на МВФ в България.

Изх. № 99-00-80
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Освобождаване от данъчно облагане на служителите на Представителството на МВФ в България.
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 99-00-80 от 21.12.2006 г. Ви уведомявам следното:
Съгласно чл. 6, раздел 19, б. „b“ от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000 г.) длъжностните лица на специализираните организации (каквато е МВФ предвид разпоредбата на чл. 1, раздел 1, б. „е“ от Конвенцията) се ползват по отношение на заплатите и възнагражденията, изплащани им от специализираните организации, от същите данъчни освобождавания и при същите условия като длъжностните лица на ООН. Предвид това, че служителите на ООН по силата на чл. 5, раздел 18 от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на обединените нации „се освобождават от всякакви данъци върху заплатата и възнагражденията, получавани от Организацията“, по отношение на заплатите и възнагражденията на длъжностните лица на специализираните организации следва да има същото данъчно третиране. Във връзка с цитираните разпоредби и разпоредбата на чл. 6, раздел 18 от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации, потвърждаваме получаването на списъка с имената на служителите на Представителството на МВФ в България, които са освободени от данъчно облагане.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *