ползване на данъчен кредит при отдаване под наем на недвижим имот

1_232/19.12.2007
ЗДДС, чл 69
До
На Ваш
Относно: ползване на данъчен кредит при отдаване под наем на недвижим имот
Във връзка с ваше запитване с вх.№ ……. , постъпило в Дирекция ОУИ Бургас, изразяваме следното принципно становище:
Въпросът относно определяне на размера на наемната вноска след регистрацията ви по ЗДДС не е от компетентността на НАП. Когато при договаряне надоставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се че той е включен в договорената цена.
Относно въпроса за правото на ползване на данъчен кредит при отдаване под наем на недвижим имот, приложено изпращаме Ви писмо №91-00-86 от 21,03,2007г на Изпълнителния директор на НАП.
Уведомяваме ви, че съгласно чл.85 от ДОПК, при последваща кореспонденция с НАП сте длъжни да посочвате идентификацията си и адреса на кореспонденция.
Приложение : 1. Писмо
ИА/ИА

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »