Прилагане на чл. 59, ал. 1 ЗМДТ за мотори и мотоциклети

Изх. №07-00-20
Дата: 11.09.2012 год.
ЗМДТ, чл. 59, ал. 1
Относно: Прилагане на чл. 59, ал. 1 ЗМДТ за мотори и мотоциклети
В отговор на поставения от Вас въпросотносно прилагането на чл. 59, ал. 1ЗМДТ Ви уведомяваме:
Данъчното облекчение по чл. 59, ал. 1 ЗМДТ се отнася до всички категории превозни средства, с изключение на изброените в чл. 59, ал. 2 ЗМДТ, тъй като за тях е предвидена специална разпоредба.Това означава, че преференция по ал. 1 могат да ползват и мотоциклети и мотори. Наличието на катализаторно устройство се удостоверява с документ /паспорт на автомобила или мотоциклета/, издаден от завода – производител или с удостоверение /справка/ от представителството на производителя в България /по марка, модел и № на рамата/, а действащо катализаторно устройство се установява само с изпитвания и анализи, извършвани от оторизирани организации, каквато е Направление„Изпитвания” на „Технотест” АД, София, гараИскър,ул. „ПоручикНеделчо Бонев” № 10.
Старият програмен продукт на НАП за администиране на местни данъци и такси начислява облекчение от 50 % върху данъка за мотоциклети и мотори, при въвеждане на мощност, по-малка или равна на 74 kW.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/п/
/С. МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *