приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност при доставки на бебешки храни съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Изх. № 26-Б-393
Дата: 22.07.2020 год.

ЗДДС, чл.66, ал.2, т.4

ОТНОСНО: приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност при доставки на бебешки храни съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 26-Б-393/ 01.07.2020 г. е представена следната фактическа обстановка:
Дружеството осъществява продажби на детски/бебешки храни, като сте приложили списък с такива, с подробно описание на тяхното съдържание, грамаж и тарифен код по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (КН), към който считате, че същите следва да се отнесат. Посочили сте следните продукти:
* BIO 250 G ALNATURA Бебешко мюсли 6+;
* BIO 250 G ALNATURA Млечна каша овес 4+;
* BIO 220 G ALNATURA СПАГЕТИ СЬОМГА;
* BIO 220 G ALNATURA ПЮРЕ ОТ ТИКВА, ОРИЗ;
* BIO 250 G ALNATURA ПЮРЕ ОТ ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ МАКАРОНИ;
* ALNATURA BIO ПЮРЕ КУСКУС И ЛЕЩА;
* ALNATURA BIO ЗЕЛЕНЧУКОВО ПЮРЕ ОРИЗ И ПИЛЕ.
По отношение на посочените артикули BIO 250 G ALNATURA Бебешко мюсли 6+ и BIO 250 G ALNATURA Млечна каша овес 4+ допълнително е уточнено, че се касае за прахообразен продукт.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте въпроса:
Приложима ли е намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност по отношение на посочените в приложения списък продукти – храни за бебета и малки деца?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС ставката на данъка е 9 на сто за храни, подходящи за бебета или за малки деца, посочени в Приложение № 4 към тази разпоредба (Приложение № 4). В Приложение № 4 са изброени храните, подходящи за бебета или за малки деца, които са предмет на доставките, за които се прилага от 1 юли 2020 г. намалената ставка, както следва:
1. Адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС.
2. Хомогенизирани зеленчукови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в Код 2005 10 00 по КН на ЕС.
3. Хомогенизирани плодови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС.
4. Смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g., попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС.
Съгласно т. 71 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Код по КН” са тарифни кодове по КН.
За да се приложи намалената ставка от девет процента, е необходимо за съответна стока по чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС да са изпълнени едновременно следните три критерия/условия:
* стоката отговаря на словесното описание, посочено в Приложение № 4;
* стоката попада в кода от КН на ЕС, посочен в Приложение № 4;
* стоката отговаря на изискването за количество, определено за т. 2, 3 и 4 от Приложение № 4.
С цел изясняване на обстоятелството към кой тарифен код от КН се отнася съответия продукт, посочен в запитването е изискано становище от Агенция „Митници” с писмо изх. №26-Б-393/08.07.2020 г. В отговор на цитираното писмо е получено следното становище:
„Тарифното класиране (определянето на тарифния код) на стоките се извършва предвид обективните им характеристики, въз основа на общите правила за тълкуване на КН на Европейския съюз (ЕС), която представлява приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (КН, включен в Част първа Уводни разпоредби, Раздел I на КН) и съобразно термините на позициите и подпозициите на КН, както и забележките към разделите и главите на същата.
При извършване на тарифно класиране се вземат предвид и Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ОБХС) и Обяснителните бележки към КН, които са признато от Съда на Европейския съюз средство за тълкуване обхвата на позициите и подпозициите на номенклатурата.
Съгласно предоставените към писмото описания, се касае за следните стоки:
1. BIO 250 G ALNATURA Бебешко мюсли 6+ представлява смлени зърнени продукти, с плодове за кърмачета след шестия месец, в опаковки от 250 гр. и съдържа: пълнозърнесто пшенично брашно 84%, пълнозърнести овесени ядки, фино смлени 6%, банани на прах 5%, парченца ябълка 5% и тиамин.
2. BIO 250 G ALNATURA Млечна каша овес 4+ представлява млечно пюре с овес и банан за кърмачета след четвъртия месец, в потребителски опаковки от 250 грама и съдържа: пълнозърнесто овесено брашно 38%, суроватка 21%, обезмаслено мляко на прах 17%, растително масло, малтодекстрин, банани на прах 4%, калциев карбонат, тиамин, витамин А2 и Д2.
На основание правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН на ЕС и предвид ОБХС за позиция 1901, гореописаните стоки съгласно обективните им характеристики се класират в код 1901 10 00 „Храни, подходящи за бебета или за малки деца, пригодени за продажба на дребно” на КН.
1. BIO 220 G ALNATURA СПАГЕТИ СЬОМГА представлява пюре, в потребителки опаковки от 220 грама и съдържа моркови 34%, вода, пълнозърнести спагети от спелта, сварени 20%, сьомга 8%, копър 8% и рапично олио 1,5%;
2. BIO 220 G ALNATURA ПЮРЕ ОТ ТИКВА, ОРИЗ представлява пюре в потребителски опаковки от 220 грама и съдържа – тиква 56%, ориз сварен 16%, вода, пилешко месо 8%, натурално оризово брашно 3% и рапично олио 1,7%;
3. BIO 250 G ALNATURA ПЮРЕ ОТ ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ МАКАРОНИ – представлява пюре в потребителски опаковки от 250 грама и съдържа моркови 40%, вода, пълнозърнести макарони от спелта сварени 18% , броколи 7% и рапично олио 0,9%;
4. ALNATURA BIO ПЮРЕ КУСКУС И ЛЕЩА 190 грама – представлява пюре в потребителски опаковки от 190 грама и съдържа вода, моркови 26%, тиквички 7%, кускус 4%, червена чушка 4%, червена леща 4%, доматено пюре 4% и рапично олио 1,1%;
5. ALNATURA BIO ЗЕЛЕНЧУКОВО ПЮРЕ ОРИЗ И ПИЛЕ 250 грама – представлява пюре в потребителски опаковки от 250 грама и съдържа вода, моркови 29% , кафяв ориз сварен 15%, броколи 9%, пилешко месо 8%, царевично брашно 2%, рапично масло 1,1 %, доматено пюре двойно концентрирано 1%, магданоз и девисил.
На основание правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН на ЕС, забележка 3 към глава 21 от КН и предвид ОБХС за позиция 2104, гореописаните стоки №№ 3, 4, 5, 6 и 7 се класират в код 2104 20 00 „Смесени хомогенизирани готови храни” на КН.”
Предвид изложеното по-горе относно приложението на намалената ставка за данъка върху добавената стойност по чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС, по отношение на посочените в запитването продукти считам следното:
В т. 1 на Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага от 1 юли 2020 г. намалената ставка за данъка върху добавената стойност, са посочени адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС.
Продуктите, посочени в т. 1 и 2 от приложения списък към запитването – BIO 250 G ALNATURA Бебешко мюсли 6+ и BIO 250 G ALNATURA Млечна каша овес 4+ попадат в тарифен код по КН, посочен в приложение № 4 – 1901 10 00. При условие че същите са прахообразни (инстантни, разтворими) и за да се консумират е необходимо допълнително да се добавят други съставки – например вода (аналогично при приготвянето на адаптираните млека и прахообразните каши), то ще е налице изпълнение на изискването по отношение на словесното описание на продуктите и същите ще попаднат в обхвата на т. 1 от Приложение № 4, като за доставката им ще е приложима намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто.
В случай че се касае за готов продукт, а не за прахообразен (разтворим, инстантен), не може да се приеме, че е изпълнено условието по отношение на словесното описание, за да се приложи намалената ставка и следва да се приложи стандартната ставка на данъка върху добавената стойност.
В т. 4 на Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага от 1 юли 2020 г. намалената ставка за данъка върху добавената стойност, са посочени смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g., попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС.
Продуктите, посочени в т. 3, 4, 5, 6 и 7 от запитването, попадат в тарифен код по КН, посочен в приложение № 4 – 2104 20 00 „Смесени хомогенизирани готови храни”. Съгласно забележка 3 към глава 21 на КН по смисъла на № 2104 под „смесени хомогенизирани готови храни“, се разбират готовите храни, представляващи фино хомогенизирана смес от няколко основни съставки, такива като месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки, пригодени за продажба на дребно като храни, подходящи за бебета или за малки деца, или като диетични храни, в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g. За прилагането на тази дефиниция не се вземат под внимание прибавените в малки количества различни съставки, такива като подправки, консерванти или други. Тези готови храни могат да съдържат в малки количества видими частици.
Продуктите, посочени в т. 3, 4, 5, 6, и 7 от запитването са описани като различни видове пюрета, смесени и хомогенизирани, с по няколко различни основни съставки, като съставките, отговарящи на словесното описание, посочено в Приложение № 4 (плодове, зеленчуци, риба или месо), сумарно са с превес в нетното тегловно съдържание на продукта, поради което следва да се приеме, че същите отговарят на словесното описание, посочено в т. 4 на Приложение № 4. Продуктите са с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g., и попадат в посочения тарифен код по КН на ЕС. Следователно по отношение на тези продукти е приложима намалената ставка за данък върху добавената стойност от 9 на сто.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПРАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар