ЗДДС, чл.22, aл. 4,ЗДДС, чл.29,ЗДДС, чл.22, aл. 3,ЗДДС, чл.30,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 3

Изх. № 53-00-72/08.04.2011 г.
ЗДДС, чл.22, ал.3
чл.29
чл.21, ал.2 и 3
чл.30
чл.22, ал.4
… ООД е вносител на стоки – контейнер от Индия, който пътува с кораб до пристанище Солун, като коносамента е до Солун. От Солун до България стоките се превозват от българско дружество с контейнеровоз. То извършва и услугите по спедицията, агентирането и други, свързани с обмитяването на стоките на митница.
Същото дружество издава фактура за услугите и транспорта от Солун до България, в която не е начислен ДДС. Като основание за начисляване на нулева ставка по ЗДДС са цитирани чл.30, ал.3, чл.31, т.6 и чл.36, ал.1 от Закона.
След известно време извършвате втори внос, който е напълно идентичен с първия, като в издадената фактура е начислен 20 % ДДС.
Поставеният въпрос в запитването е дали фактурата за транспорт, спедиционна услуга и митническо агентиране трябва да бъде с начислен 20% ДДС или не?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, Ви уведомявам следното:
В становище за практическото приложение на чл.22, чл.29 и чл.30 от ЗДДС (изх.№ 93-04-44 от 08.03.2007 г.) на дирекция „Данъчна политика” към МФ е посочено, че когато се оказва транспортна услуга от трета страна до територията на страната ни, но лицето доставчик изпълнява само отсечката от територията на държава членка до територията на страната ни, тази транспортна услуга се третира като услуга по транспорт на стоки между държави членки и при определяне на мястото на изпълнение на доставката се прилагат правилата, регламентирани в чл.22 от ЗДДС.
По смисъла на чл.22, ал.3 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл.21, ал.2 и 3.
Предвид изразеното в посоченото становище при такова направление на превоза (в описания в запитването случай Гърция-България) разпоредбата на чл.30 от ЗДДС е неприложима.
Същото се отнася и за спедиторските услуги, тъй като съгласно чл.22, ал.4 от ЗДДС, същите се приравняват на услуги по транспорт на стоки в ЕС, съответно по транспорт на стоки извън ЕС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *