ЗДДС, чл.97а, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 2

Изх. № 53-00-266/19.07.2011 г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
чл.97а, ал.2
… ЕООД е дружество, регистрирано в България без регистрация по ЗДДС, което предоставя консултантски и преводачески услуги на юридическо лице, регистрирано в Гибралтар.
Поставеният въпрос в запитването е: Възниква ли задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС?
Предвид недостатъчната фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище:
В разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В този случай, във фактурата като основание за неначисляване на данък следва да бъде отразен „чл.21, ал.2 от ЗДДС”.
Относно поставеният въпрос, свързан с регистрация по чл.97а ЗДДС следва да имате предвид следното:
Съгласно чл.97а, ал.2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Ако … ЕООД предоставя консултантски и преводачески услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на Гибралтар, то за дружеството няма да възникне задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от закона. Задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС възниква при предоставяне на услуги по чл.21, ал.2 с мястона изпълнение на територията на друга държава членка.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *