ЗМДТ, чл.55, aл. 1

Изх. № 24-28-654
София 23.02.2006
ДО
ОБЩИНА
гр. БОТЕВГРАД
пл. „Освобождение” № 13
В отговор на искането за предоставяне на информация за цените в „ново състояние” на леки автомобили, автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи, за целите на облагането им с данък върху превозните средства за 2002 г., Ви уведомяваме:
Измененията в ЗМДТ, в сила от 01.01.2002 г. /обн. ДВ, бр. 109 от 2001 г./, които предвидиха като основа за облагане на леки автомобили, автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи да се използва „цената в ново състояние” и коефициент за овехтяване, бяха отменени със ЗИДЗМДТ /обн. ДВ , бр. 45 от 2002 г./, който влезе всила с обратно действие от 01.01. 2002 г.
Според чл. 55, ал. 1 ЗМДТ,в редакцията му от 01.01.2002 г., данъкът върху превозните средства за леки автомобили се определя съобразно мощността на двигателя и коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.
Данъкът за автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи се определя според критериите, установени в закона и действащи до 2002 година, с променени стойности.
/С. МАРКОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »