ЗЗО, параграф 19д

2_302/24.01.2007г.
ЗЗО – &19д
Въпросът Ви е следва ли за задължения за здравноосигурителни вноски възникнали през периода 01.06.2005г. – 31.12.2006г. да бъдат начислявани лихви за същия този период?
С оглед сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
&19д от ЗЗО визира специална преференция за недължимост на лихви за задължения за здравноосигурителни вноски на лица, които ги дължат за своя сметка и са възникнали до 01.06.2005г. Този специален ред на &19д касае единствено и само задължения, които са възникнали до 01.06.2005г. Освобождаването отначисляване на лихви е единствено и само за периода от 01.06.2005г. до 31.12.2006г. Следователно след 31.12.2006г. върху тези задължения се начислява лихва.
Следва да имате в предвид, че &19д от ЗЗО е неприложим по отношение задължения за здравноосигурителни вноски, възникнали след 01.06.2005г., включително ако същите са възникнали през периода 01.06.2005г. – 31.12.2006г. За възникналите след 01.06.2005г. задължения се прилага общия ред на Закона за здравното осигуряване.

Оценете статията

Вашият коментар