Определение №1157 от по гр. дело №1009/1009 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 1157
 
 
гр. София, 19.12.2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 1009/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на П. В. Р. и Р. С. Р. от с. А., Варненска област срещу въззивно решение № 635 от 13.05.09г., постановено по в.гр.д. № 2686/08г. на Варненския окръжен съд с оплаквания за неправилност, поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е отменил решение от 04.11.08г. по гр.д. № 105/08г. на П. районен съд и вместо него е отхвърлил като неоснователен иска по чл.124, ал.1 ГПК, предявен от П. В. Р. и Р. С. Р. против О. Д. за признаване за установено, че ищците са собственици по давност на земеделски имот № 0* находящ се в землището на с. А., община Д., м.”Ч”, представляващ лозе с площ от 641 кв.м.
При проверка допустимостта на касационното производство Върховният касационен съд, ІІ г.о. констатира, че данъчната оценка на процесния имот съгласно представеното по делото удостоверение е 60, 60 лв., какъвто е и размерът на цената на иска съгласно чл.69, ал.1, т.2 ГПК. От това следва, че ВКС е сезиран с касационна жалба срещу решение на въззивен съд, постановено по установителен иск за собственост с обжалваем интерес до 1000 лв., което според разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК не подлежи на касационен контрол, т.е. производството по такива спорове е двуинстанционно.
С оглед изложеното подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
О с т а в я без разглеждане касационна жалба на П. В. Р. и Р. С. Р. срещу въззивно решение № 635 от 13.05.09г., постановено по в.гр.д. № 2686/08г. на Варненския окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на
ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателите.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *