Определение №129 от 17.6.2016 по ч.пр. дело №2110/2110 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 129
София, 17.06.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни, две хиляди и шестнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова гр. д. № 2111 по описа за 2016 г.

Производството по гр.д. №2111/2016г., ВКС, II г.о. е образувано по касационна жалба на К. Т. А., К. Д. А., И. Б. Б. и Г. Л. Б., чрез процесуалният им представител адвокат П. Ш. срещу въззивно решение №117/27.11.2015г. по гр.д. №156/2015г. на Бургаския апелативен съд.
Съдът констатира, че разпределеното на същия съдия докладчик ч.гр.д. №2110/2016г., ВКС, II г.о. е образувано по частна жалба на С. П. З. срещу определение № 89/18.02.2016 г. по гр.д. №156/2015г. на Бургаския апелативен съд, постановено по искане с правно основание чл.248,ал. 1 ГПК.
Налице са касационно производство и частно производство, образувани по жалби срещу съдебни актове, постановени по едно и също гражданско дело на въззивния съд. В производствата участват едни и същи лица, като от изхода на образуваното касационно дело, зависи изхода на частното. При това положение при условията на чл. 213 ГПК делата трябва да се съединят за общо разглеждане.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав II г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

СЪЕДИНЯВА за общо разглеждане гр.д. №2111/2016г., ВКС, II г.о и ч.гр.д. №2110/2016г., ВКС, II г.о. като делото се разглежда под номера на първото – гр.д. №2111/2016г., ВКС, II г.о
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар