Определение №148 от 12.3.2009 по ч.пр. дело №155/155 на 2-ро тър. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.187
 
                                   гр. София, 28.04.2009 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми април две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 155 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2, във вр. с ал. 1, т. 1 ГПК и е образувано по частната жалба на В. П. К. и Н. П. К. , двамата от гр. П., против разпореждането с № 10 от 19.12.2008 год. по ч. гр. д. № 1582/2008 год. на ВКС, І г. о., с което е върната предходната им частна жалба от 19.08.2008 год. против разпореждането на Пловдивския окръжен съд от 18.07.2008 год. и касационното производство е прекратено.
Жалбоподателите поддържат становище за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, като считат, че неправилно не е уважена молбата им за освобождаване от държавна такса за производството, още повече, че са подали и молба за отмяна на определението от 24.10.2008 год. Молят за отмяна на обжалваното разпореждане за връщане на частната им жалба.
Върховният касационен съд, като обсъди изложените в частната касационна жалба доводи във връзка с данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, същата е в срока по чл. 275 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК. Поради това и настоящето производство е процесуално допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
За да върне подадената частна жалба от 19.08.2008 год. против разпореждането от 18.07.2008 год. на Пловдивския окръжен съд, Върховният касационен съд е приел, че жалбоподателите не са изпълнили в срок указанието му за внасяне на дължимата за производството държавна такса в размер на 15 лв.
Изводът е законосъобразен.
С определение на ВКС от 24.10.2008 год. молбата на жалбоподателите за освобождаване от внасяне на държавната такса е оставена без уважение, по изложените в този акт съображения. Преценката на съда не подлежи на обжалване, нито на отмяна, както се поддържа неоснователно от жалбоподателите, тъй като искане за освобождаване от заплащане на държавна такса може да бъде направено повторно при изменение на обстоятелствата. Жалбоподателите е следвало да изпълнят указанието на съда за внасяне на таксата в размер на 15 лв. по сметка на ВКС и представят вносния документ в едноседмичен срок от съобщението.казанието не е изпълнено в срока, който е изтекъл на 18.11.2008 год., поради което и тричленният състав на ВКС, І г. о. правилно е върнал нередовната частна жалба и прекратил образуваното по нея производство. Ето защо обжалваното разпореждане следва да се остави в сила, а жалбоподателите бъдат осъдени да заплатят дължимата за настоящето производство държавна такса от 15 лв., дължима по сметка на ВКС.
Водим от горното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането с № 10 от 19.12.2008 год. по ч. гр. д. № 1582/2008 год. на ВКС, І г. о., с което е върната подадената от В. П. К. и Н. П. К. частна жалба от 19.08.2008 год. против разпореждането на Пловдивския окръжен съд от 18.07.2008 год. и производството по делото е прекратено.
Осъжда В. П. К. и Н. П. К. да заплатят по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв. /петнадесет лева/.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *