Определение №149 от 6.4.2009 по ч.пр. дело №110/110 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.149
 
                                   гр. София, 06.04.2009 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на втори април две хиляди и девета година, в състав:
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 110 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е образувано по подадена на 28.01.2009 год. частна жалба от Т. А. С., чрез пълномощника му адвокат Д. С. против определение на въззивния съд, с което е върната касационната му жалба против въззивното решение.
Видно от данните по делото е, че против въззивното решение от 28.11.2008 год. по гр. д. № 224/2007 год. на Бургаския окръжен съд в срок е подадена касационна жалба от настоящия жалбоподател, оставена без движение с указанията по разпореждането от 7.01.2009 год. Съобщаването им на жалбоподателя е на 19.01.2009 год., но липсва постановен съдебен акт за връщането й, съгласно чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, както се поддържа в частната жалба. Поради това и липсва предмет на обжалване и образуваното производство следва да се прекрати, като недопустимо.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 110/2009 год. по описа на ВКС, ІІ г. о. и ВРЪЩА делото на въззивния съд за продължаване процесуалните действия по чл. 285 и чл. 286 ГПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *