Определение №270 от по гр. дело №1293/1293 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 270
 
 
гр. София, 17.03.2010 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и десета година в състав:
 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                           ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА  РУСЕВА
                                                                                       ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                                                                                                                                           
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 1293/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:      
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Е. с. “П” № 21а, гр. С. срещу въззивно решение от 03.07.09г., постановено по гр.д. № 1034/08г. на Софийския градски съд, ІІб с-в, с оплаквания за неправилност, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – касационно основание по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е оставил в сила решение от 24.10.07г., постановено по гр.д. № 8120/05г. на Софийския районен съд, 50 с-в, с което е отхвърлени като неоснователни предявените от Е. с. “П” № 21а, гр. С. против И. Г. С. искове по чл.109 ЗС за осъждането й да осигури достъп на притежателите на тавански помещения в сградата до тоалетната на таванския етаж и да възстанови вентилационната шахта и отдушника на вертикалния щранг на тоалетния канал в сектора на принадлежащото й ателие на таванския етаж.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че ответницата И е собственик на ателие на таванския етаж на сградата и че процесната тоалетна на същия етаж е принадлежност към него, а не обща част по смисъла на чл.38, ал.1 ЗС. С оглед липсата на данни същата или нейните праводатели да са извършвали преустройства или други действия, довели да запушване на вентилационни шахти и отдушници (същите нямат обща стена с ателието и тоалетната към него) предявените искове по чл.109 ЗС са прието за неоснователни.
Като основание за допускане на касационно обжалване жалбоподателят сочи, че въззивният съд се е произнесъл по процесуалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, както и че призоваването на жалбоподателя е извършено в противоречие с практиката на ВКС, тъй като същият е бил призован само чрез неговия адвокат, а не й чрез председателя на етажната собственост.
Ответницата по жалбата счита, че същата не следва да се допуска до разглеждане.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1 ГПК.
В случая касаторът не е посочил конкретния правен въпрос, който е решен в противоречие с практиката на ВКС и не се позовава на никаква практика, поради което следва да се приеме, че първите две основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и т.2 ГПК не са налице.
Другото релевирано основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК би било налице, когато произнасянето на съда по обуславящ изхода на спора материалноправен или процесуалноправен въпрос е свързано с тълкуване на закона, в резултат на което ще се стигне до отстраняване на непълноти и неясноти; когато съдът за първи път се произнася по поставения въпрос или когато се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго. В случая касаторът не е посочил обуславящия изхода на спора процесуалноправен въпрос, нито са изложени някакви доводи в посочените насоки, а само е цитиран законът, поради което следва да се приеме, че и то не е налице.
С оглед изложеното подадената от Е. с. “П” № 21а, гр. С. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение от 03.07.09г., постановено по гр.д. № 1034/08г. на Софийския градски съд, ІІб с-в.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *