Определение №323 от по гр. дело №363/363 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 323
 
 
гр. София, 30.04..2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми април две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 363/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по жалба на “В” ЕООД, гр. С. срещу решение № 270 от 17.12.08г., постановено по гр.д. № 117/08г. на
Жалбоподателят поддържа, че решението е неправилно, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивният съд се е произнесъл по съществен правен въпрос – относно приложението на чл.79, ал.1 ЗС, вр. с чл.69 ЗС, който е решен в противоречие с практиката на ВКС.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1 ГПК.
На първо място следва да се отбележи, че обжалваното решение с нищо не противоречи на ТР № 178/85г. на ОСГК на ВС, с което е прието, че собственикът на недвижим имот може да предяви иск за защита на правото си на собственост против лицето, на което е издаден нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка и че при уважаване на иска нотариалният акт се отменя, доколкото в него не взето друго становище по този въпрос, а предявеният иск е отхвърлен по съображения, че ответникът е придобил частта на ищеца по давност. Липсва противоречие и с представеното от касатора решение № 153 от 25.05.04г. по гр.д. № 593/03г. на ВКС, І г.о., в което е прието, че в качеството му на охранителен акт нотариалният акт не се ползва със сила на пресъдено нещо и че неговата доказателствена сила е оборима, поради което всяко лице, на което той се противопоставя, може да доказва, че лицето, легитимиращо се като собственик, не е собственик. Това е така, тъй като в случая въззивният съд е приел, че по делото не са събрани доказателства, които да опровергават констатираното с акта. Казаното се отнася и за решение № 403 от 13.04.93г. по гр.д. № 42/93г. на ВС, в което е прието, че след като искът за отменяне на нотариален акт по обстоятелствена проверка е съединен и с иск за признаване право на собственост, производството пред съда е допустимо и съдът е следва да се произнесе по тези искания с решение, тъй като същото няма отношение към поставения въпрос. Ето защо не са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване, а по направените в изложението по чл.280, ал.1 ГПК общи касационни оплаквания ВКС не дължи произнасяне в настоящото производство.
С оглед изложеното подадената от “В” ЕООД, гр. С. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане. Не са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 270 от 17.12.08г., постановено по гр.д. № 117/08г. на В. окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *