Определение №343 от 20.10.2014 по ч.пр. дело №5622/5622 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 343
гр. София, 20.10.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, II гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
изслуша докладваното от съдията Златка Русева ч. гр. дело № 5622 по описа за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 6814 от 24.07.2014 г. подадена от К. Х. С. и Р. Д. Т., чрез адв. С. С. срещу определение № 395 от 02.07.2014 г., на Върховен касационен съд, първо гражданско отделение, постановено по ч. гр. д. № 1278/2014 г. по описа на съшия съд. Жалбоподателите считат обжалвания акт за незаконосъобразен и неправилен.
Ответникът по частната жалба [фирма], [населено място], в писмения си отговор моли същата да се остави без разглеждане.
Настоящият състав на ВКС, II г.о. приема следното:
С обжалваното определение на ВКС е оставена без разглеждане частна касационна жалба срещу определение на въззивния съд за обезсилване на определение от 29.08.2013 г. постановено по гр.д. № 19034/2012 г. по описа на Софийски районен съд, 44- състав, в частта, с която е уважена молбата на К. С. по чл. 248, ал. 1 ГПК за изменение на разпореждане от 04.01.2013 г., постановено по гр.д. № 19034/2012 г., в частта му за разноските, като оставя без разглеждане молбата на К. С. по чл. 248, ал. 1 ГПК от 28.01.2013 г. Със същото определение е отменено определение от 29.08.2013 г. постановено по гр.д. № 19034/2012 г. по описа на Софийски районен съд, 44- състав, в частта, с която е уважена молбата на Р. Т. по чл. 248, ал. 1 ГПК за изменение на разпореждане от 04.01.2013 г., постановено по гр.д. № 19034/2012 г., в частта му за разноските, като вместо това е оставена без уважение молбата на Р. Т. по чл. 248, ал. 1 ГПК за изменение на Разпореждането от 04.01.2013г. в частта му за разноските.
Съставът на ВКС, първо гражданско отделение е приел, че частната жалба е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу определение, което не подлежи на обжалване, съгласно тълкуването на чл. 274, ал. 3 ГПК, дадено с Тълкувателно решение № 4 от 2013 г. на ОСГТК, ВКС, т. 8.
Частната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд, депозирана е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество се явява неоснователна.
Правилно и законосъобразно с обжалваното определение ВКС е приел, че подадената частна касационна жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане. При постановяване на обжалваното определение, тричленният състав на ВКС е съобразил задължителната съдебна практика на ВКС обективирана в т. 8 на ТР № 4/2013 г. на ОСГТК, ВКС / виж мотиви на ТР № 4/2013 ОСГТК, ВКС, т. 8/.
Водим от горното Върховният касационен съд, ІI г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 395 от 02.07.2014 г. на Върховен касационен съд, първо гражданско отделение, постановено по ч. гр. д. № 1278/2014 г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *