Определение №37 от 14.3.2014 по ч.пр. дело №3361/3361 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 37

София, 14.03.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело № 728/2014г.

С определение №22/2014г. по настоящото дело е оставена без разглеждане молба за отмяна вх.№ 33551/2013г. на Г. М., Й. Р. и Г. Р. на влязло в сила решение по гр.д.№1570І2005г. на Варненския окръжен съд. Срещу определението е подадена частна жалба от молителите с вх.№2396/11.03.2014г.
Частната жалба не е подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК. Определението, с което молбата за отмяна по чл.303 ГПК е оставена без разглеждане, е връчено на молителите, както следва : на Г. М. – на 27.02.2014., на Й. Р. – на 28.02.2014г., на Г. Р. – на 28.02.2014г. и законоустановеният срок за обжалването му е изтекъл по правилото на чл.60,ал.4 ГПК на 07.03.2014г. /петък/, а частната жалба е подадена на 10.03.2014г. /вж. пощенското клеймо/. При това положение тя следва да бъде върната като просрочена.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Второ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА частна жалба с вх.№2396/11.03.2014г., подадена от Г. М., Й. Р. и Г. Р. срещу определение №22/2014г. по гр.д.№728/2014г., ВКС, ІІ г.о.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *