Определение №90 от 4.5.2017 по ч.пр. дело №1419/1419 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 90

С., 04.05.2017 г.

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение в закрито заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч.гр.д. № 1419 по описа за 2017 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. К. П., чрез процесуалния му представител адвокат С. Х., срещу определение № 31 от 15.02.2017 г. по ч.гр.д. № 4714/2016 г. на ВКС, II г.о.
Жалбоподателят счита, че обжалваното определение е неправилно и иска неговата отмяна.
Частната жалба изхожда от легитимирано лице, подадена е в срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.
С обжалваното определение е върната като процесуално недопустима частна касационна жалба на М. К. П. против определение № 24 от 23.01.2017 г. по ч.гр.д. № 4714/2016 г. на ВКС, II г.о. С последното е потвърдено протоколно определение № 3414 от 10.10.2016 г. по в.гр.д. № 1482/2016 г. на Апелативен съд – С., с което е върната като процесуално недопустима подадената от жалбоподателя насрещна въззивна жалба срещу решение № 5783 от 05.08.2015 г. по гр.д. № 24/2012 г. на Софийски градски съд.
Настоящият състав на ВКС, II, г.о. намира, че подадената частна жалба е неоснователна. Съгласно чл.274, ал. 2 ГПК определенията по чл.274, ал. 1 ГПК, постановени от състав на Върховния касационен съд, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд. В случая обаче определение № 24 от 23.01.2017 г. по ч.гр.д. № 4714/2016 г. на ВКС, II г.о. не попада в кръга определенията по чл. 274, ал. 1 ГПК. Това е така защото с него е разгледана по същество частна жалба срещу преграждащо определение на въззивната инстанция. Определенията, постановени от Върховния касационен съд в производства по чл. 274, ал. 2 ГПК, с които е разгледана по същество частна жалба срещу определения на въззивния съд по чл. 274, ал. 1 ГПК, са окончателни и не подлежат на обжалване. С тях не се прегражда развитието на образуваното частното производството и те не подлежат на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС. При това положение правилно подадената частна касационна жалба срещу определение № 24 от 23.01.2017 г. по ч.гр.д. № 4714/2016 г. на ВКС, II г.о. е върната като процесуално недопустима.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на II г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 31 от 15.02.2017 г. по ч.гр.д. № 4714/2016 г. на ВКС, II г.о.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *