Определение №387 от 26.11.2014 по ч.пр. дело №6377/6377 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№387

С., 26.11.2014 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 24.11.2014 две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 6377/2014 година
Производството е по член 274,ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх.№38623/28.03.2014г.,подадена от В. Й. И. и В. И. М.,чрез процесуалния им представител адвокат К. К.,против определение №5299/12.03.2014г. на Софийски градски съд,постановено по ч.гр.д.№3266/2014г. по описа на същия съд,с което се потвърждава разпореждане от 05.02.2014г. постановено по гр.д.№36786/2013г. по описа на СРС,ІІГК,76 състав за връщане на въззивна жалба,подадена от В. Й. И. и В. И. М. срещу решение по гр.д.№36786/2013 по описа на СРС,76 състав.
С решаващите си мотиви,въззивният съд е констатирал,че с молба от 11.12.2013г. ответниците,настоящи касатори,са поискали от първоинстанционния съд да бъдат освободени от такси и разноски по делото,като в съдебно заседание проведено на 12.12.2013г. по делото,с определение на съда това им искане е оставено без уважение,което като необжалвано е влязло в законна сила.Съдът е приел,че след като жалбоподателите са били редовно уведомени,с изпратено съобщение за нередовност по подадената въззивна жалба,а именно внасяне на дължима държавна такса, връчено лично на процесуалния им представител съобщение/лист 99 от гр.д.№36786/2013г. по описа на СРС,76 състав/, и в определения от съда срок не са изпълнили това указание,правилно въззивната им жалба е била върната като нередовна.
В изложението си на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното определение,депозирано като „допълнение към частна касационна жалба”,след дадените за това указания от съда,касаторите вместо да формулират правен въпрос,разрешен от съда,от значение за изхода на делото и обусловил правните му изводи,навеждат доводи,които по съществото си представляват касационни оплаквания по смисъла на член 281,т.3 ГПК,които са различни от основанията за допускане на касационно обжалване по смисъла на член 280,ал.1 ГПК.Наред с това се твърди,че има искане от процесуалния представител на жалбоподателите за даване нов срок за уведомяването им и същото било отказано,като в тази връзка се цитира съдебна практика,което обаче не е предмет на обжалваното определение.
Н. на правния въпрос,както е в настоящия случай,само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване на въззивното определение/ т.1 на ТР №1/2009г. на ОСГТК на ВКС/.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №5299/12.03.2014г. на Софийски градски съд,го,Ібр.с.,постановено по ч.гр.д.№3266/2014г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *