Определение №42 от по гр. дело №3062/3062 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 42
 
гр. София, 24.10.2008 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи октомври две хиляди и осма година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
                                                                       ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3062/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 225 от 21.05.08г., постановено по гр.д. № 1255/07г. на Великотърновския окръжен съд е оставено в сила решение № 474 от 22.10.07г. по гр.д. № 923/06г. на Горнооряховския районен съд в частта, с която е отхвърлен иска на И. И. Н. и Д. С. К. против Й. С. Й. и М. Р. Д. /Караиванов/ за делба на движими вещи – казан за варене на ракия-110 литра, мотопед “Б” 50 куб. см., чернобял телевизор “М”, разтегателна кухненска маса, ел.ютия, бидони – 4 бр. и пррохосмукачка. Със същото решение въззивният съд е обезсилил решението на районния съд в частта, с която е отхвърлен иска на И. И. Н. и Д. С. К. против Й. С. Й. по чл.31, ал.2 ЗС като недопустимо и е прекратил производството в тази му част. В останалата му част, с която е допусната делба на недвижими имоти и движими вещи първоинстанционното решение не е било предмет на въззивно обжалване и е влязло в сила.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от Й. С. Й. с оплаквания за неправилност на същото поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. По същество се излагат доводи, че производството по делото е подлежало на прекратяване, т.е. за недопустимост на постановеното решение.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че съдът се е произнесъл по съществен процесуалноправен въпрос – за приложението на чл.50 ГПК/отм./ по отношение на ответника по иска М. Р. Д. (същият е призован чрез публикация в ДВ), който е значение за точното прилагане на закона.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.3 ГПК. Под точно прилагане на закона следва да се разбира еднообразното му тълкуване, т.е. точното прилагане на закона е насочено към отстраняване на непоследователната и противоречива съдебна практика или преодоляване на неправилната практика, а в случая релевантни доводи в тази насока не са изложени. Наред с това по поставения процесуалноправен въпрос има богата константна практика на ВКС, поради което разглеждането на конкретния казус няма да допринесе за точното прилагане на закона и за развитие на правото, а освен това този въпрос не е от значение за допустимостта на атакуваното решение.
С оглед изложеното подадената от Й. С. Й. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане. Не е налице соченото в нея основание по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на решение № 225 от 21.05.08г., постановено по гр.д. № 1255/07г. на Великотърновския окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *