Определение №55 от 10.4.2009 по гр. дело №38/38 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 55.
 
 
гр. София, 10.04…2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи април две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 38/09г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 597 от 06.08.08г., постановено по в.гр.д. № 44/07г. на
Касационна жалба срещу въззивното решение от Е. К. П. от гр. Б. с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Върховният касационен съд, II г.о. констатира, че обжалваното решение съдържа явна фактическа грешка по смисъла на чл.247 ГПК. Въззивният съд е направил изводи, които не съвпадат изцяло с тези на районния съд като краен резултат като е приел, че и предявеният срещу Българския спортен тотализатор иск е неоснователен, но в диспозитива на решението си окръжният съд само е отменил първоинстанционното решение в уважителната му част без да се произнесе по иска. Това несъответствие между формираната и изразена воля следва да бъде отстранено преди произнасянето на ВКС по допустимостта на касационното обжалване. Ето защо настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на Б. окръжен съд за отстраняване на очевидната фактическа грешка.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
П р е к р а т я в а производството по гр.д. № 38/09г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
В р ъ щ а делото на Б. окръжен съд за провеждане на производство по чл.247 ГПК съобразно мотивите на настоящото определение, след което делото да се върне на ВКС за произнасяне по касационната жалба.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *