Определение №586 от по гр. дело №631/631 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 586
 
 
гр. София, 10.07.2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юни две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 631/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 395 от 04.09.08г., постановено по гр.д. № 114/08г., Пловдивският апелативен съд е оставил в сила решение № 1* от 02.07.07г., постановено по гр.д. № 1148/04г. на Пловдивския окръжен съд, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от Х. Б. В., Х. Н. В., Х. Н. П., Е. И. В., Р. И. Ш., Н. И. И. и Х. И. В. против П. Д. Б. , Д. , В. И. М., В. Й. Х., Л. Й. Х., К. Л. М., Р. Л. Н., Н. Х. Б. и Е. М. К. Д. Б. искове по чл.108 ЗС и чл.59 ЗЗД за предаване владението върху движими вещи (описани в 43 пункта), находящи се във валцова мелница”С” в гр. Б. и за заплащане на сумата 10100 лв., представляваща обезщетение за лишаване от възможността да ползват вещите за периода 12.05.99г.- 11.05.04г.становено е, че с влязло в сила решение от 23.04.1995г. по гр.д. № 543/93г. на К. районен съд ищците по настоящото дело са осъдени да предадат на ответниците владението на посочената мелница и въз основа на това решение на 12.05.99г. е бил извършен въвод във владение, като в съставения за това протокол от съдебния изпълнител са описани процесните движими вещи (оборудване на мелницата). За да отхвърли предявените искове въззивният съд е приел, че от събраните по делото доказателства не е установено ищците да са собственици на предадените на ответниците вещи.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ищците с оплаквания за неправилност, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивният съд се е произнесъл по въпроса за придобиването на правото на собственост върху движими вещи въз основа на съдебно решение и тяхното предаване от съдебен изпълнител, който е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1 ГПК.
Релевирано основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК би било налице, когато произнасянето на съда по даден правен въпрос е свързано с тълкуване на закона, в резултат на което ще се стигне до отстраняване на непълноти и неясноти, когато по поставения въпрос липсва съдебна практика или когато такава съществува, но тя е неправилна и следва да бъде променена. В случая това основание не е налице, тъй като във връзка с релевантните за настоящия спор въпроси относно способите за придобиване на право на собственост върху движими вещи и за доказване принадлежността на това право не е налице неяснота или непълнота на правната уредба, съществува съдебна практика и не се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго. По направените общи касационни оплаквания за неправилност на постановеното решение ВКС не дължи произнасяне в настоящото производство по чл.288 ГПК.
С оглед изложеното подадената касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на решение № 395 от 04.09.08г., постановено по гр.д. № 114/08г. на Пловдивския апелативен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *