Определение №705 от по гр. дело №180/180 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 705
 
София  01.07.2010 г.
 
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско   отделение,  в  закрито  заседание  на двадесет и четвърти юни, две хиляди и десета година в състав:
 
 
 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ   
                                             ЧЛЕНОВЕ:   ЗЛАТКА РУСЕВА                                                                                     
                                                                ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                          
                      
изслуша докладваното от съдията Здравка  Първанова гр. дело № 180/2010 г.
                                    Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. вангелов С. , срещу въззивно решение от 19.05.2009г. по гр.дело № 904/2007г. на Б. окръжен съд. Изложени са твърдения за произнасяне по правни въпроси в хипотезите на чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.
Ответниците по касация не изразяват становище по жалбата.
Касационната жалба е депозирана в срока по чл.283 ГПК.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
Не е изпълнено изискването на чл.280, ал.2 ГПК за наличие на обжалваем интерес над 1000 лева. Предявеният иск е по чл.14,ал.4 ЗСПЗЗ касае недвижим имот – нива от 2,4 дка, находяща се в землището на с. С., община П.. По делото е представено удостоверение, от което е видно,че данъчната оценка на целия имот е 140,40 лева. След като от страна на заинтересованата страна – касатор по делото няма ангажирани други писмени доказателства, обосноваващи обжалваем интерес над минимално определения в чл.280, ал.2 ГПК, касационната жалба се явява недопустима. Ето защо тя следва да бъде оставена без разглеждане, поради недопустимост на касационното обжалване.
С оглед изложените съображения и на основание чл.280, ал.2 ГПК, ВКС, състав на ІІ Г. О.
 
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационна жалба вх. № 1939/19.06.2009г. на А. вангелов С. , срещу въззивно решение от 19.05.2009г. по гр.дело № 904/2007г. на Б. окръжен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *