Определение №97 от 10.6.2010 по гр. дело №194/194 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 97
 
 
гр. София, 10.06.2010 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети май две хиляди и десета година в състав:
 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                            ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА  РУСЕВА
                                                                                       ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                                                                   
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 194/10г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. К. С. от гр. С. срещу въззивно решение от 15.06.09г., постановено по гр.д. № 1932/09г. на Софийския градски съд, ІVв отделение с оплаквания за неправилност, поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е оставил в сила решение от 22.07.2003г. по гр.д. № 11040/2001г. на Софийския районен съд, 60 състав. Тъй като в мотивите към решението е прието, че предмет на въззивно обжалване е приложеното по настоящото дело решение от 23.07.2008г., постановено по гр.д. № 12829/2006г. на СРС, 67 с-в, с което са отхвърлени предявените от Н. К. С. искове за делба на девет ниви, както и предявените от Н. К. С. против В. О. В. искове за установяване на нищожност на договор за покупко-продажба, сключен с нот. акт № 178/03г., ВКС намира, че са налице данни за несъответствие между формираната действителна воля на решаващия съд и нейното външно изразяване в диспозитива на решението, което следва да бъде отстранено от него преди произнасянето на касационната инстанция по допустимостта на касационното обжалване.
С оглед изложеното настоящото производство следва да се прекрати, а делото следва да се върне на въззивния съд за отстраняване на явната фактическа грешка в диспозитива на решението от 15.06.09г. по гр.д. № 1932/09г. на СГС, ІVв отделение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
П р е к р я т я в а производството по гр.д. № 194/10г. по описа на Върховния касационен съд, ІІ г.о.
В р ъ щ а делото на Софийския градски съд за провеждане на производство по поправка на очевидна фактическа грешка съобразно мотивите на настоящото определение, след което делото да се върне на ВКС за произнасяне по касационната жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *