Определение №131 и опред. от 01.10.12 г. към опр. № 131/24.09.12 г. от 41176 по ч.пр. дело №1628/1628 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom