Определение №139 от 43266 по гр. дело №121/121 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 139

София, 15.06.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 2231 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Д. Ж. Ж. срещу решение № 21 от 07.02.2018 г. по в. гр. д. № 205/2017 г. на Кърджалийския окръжен съд.
Настоящият състав констатира, че обжалваното въззивно решение е постановено по установителен иск за собственост на недвижим имот, предявен от П. Г., Н. Т. и С. Т. срещу ответниците Д. Ж. Ж. и Х. М. С.. Ответниците имат качеството на обикновени другари в процеса, тъй като преди завеждане на исковата молба първият ответник е продал на втората ответница процесния имот и наличието или липсата на основание на правото на собственост на ищците върху спорния имот следва да бъде установено еднакво спрямо тях.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена само от единия ответник Д. Ж..
Съгласно т.2 на ТР № 1/04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС, която има предвид въззивното, но се прилага и за касационното производство, касационният съд е длъжен да съобщи на обикновените другари на жалбоподателя за образуваното дело, за да бъдат конституирани като страна по него, ако желаят да се присъединят към касационната жалба. Тези действия следва да бъдат предприети и по настоящото дело.
Воден от изложеното, съставът на ВКС,

О П Р Е Д Е Л И :

Препис от касационната жалба на Д. Ж. Ж. да се изпрати на Х. М. С. с указания, че може да се присъедини към жалбата при условията на чл.265 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар