Определение №182 от 43150 по ч.пр. дело №1340/1340 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 182

София.19.03.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 1340/2017 година

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на Галина А. И., чрез процесуалния й пълномощник, срещу определение № 2290/ 05.07.2016 г. по гр.д. № 2337/2013 г. на Апелативен съд – София, Гражданско отделение, втори състав, постановено по реда на чл.248 и чл.250 от ГПК.
Преди произнасяне по частната касационна жалба, с определение № 659/08.11.2017 г. настоящият състав е констатирал, че частното производство е образувано преждевременно, тъй като липсва произнасяне по депозирана от насрещната страна молба за поправка на очевидна фактическа грешка в атакуваното определение, с вх. № 14485/17.10.2016 г. С оглед на тази констатация, делото е върнато на въззивния съдебен състав за произнасяне по посочената молба.
С определение № 344 от 29.01.2018 г. Апелативен съд – София, Гражданско отделение, ІІ състав се е произнесъл по искането за поправка на очевидна фактическа грешка, но по делото е приложено единствено съобщението за връчване на подлежащото на обжалване определение, изпратено до Галина И., но не и съобщението до Сдружение”Н.”. Поради това частното производство следва да се прекрати отново и да се върне на въззивния съд за прилагане на посоченото съобщение.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 1340/2017 г. и ВРЪЩА делото на Апелативен съд – София, Гражданско отделение, втори състав за прилагане на съобщението до Сдружение „Н.”, с което е връчен препис от определение № 344 от 29.01.2018 г. по гр.д. № 2337/2013 г., след което делото да се изпрати отново на ВКС за произнасяне по частната касационна жалба на Галина И..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *