Определение №187 от 43784 по ч.пр. дело №2970/2970 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 187

Гр. София, 15.11.2019 г.

Съдията-докладчик Любка Андонова по ч.гр. дело № 2979 по описа за 2019 г., констатира следното:

Д. С. К. от [населено място] е подал частна жалба вх.№ 8584/11.10.2019 г срещу определение № 411 от 27.9.2019 г на ВКС, Четвърто гражданско отделение, постановено по ч.гр.дело № 2970/2019 г.
С обжалваното определение съставът на ВКС, Четвърто гражданско отделение в производство по чл.274 ал.2 ГПК е потвърдил определение № 2350 от 12.7.2019 г по в.ч.гр.дело № 2497/19 г на Софийски апелативен съд, с което е върната поради просрочие частна жалба вх.№ 36063/18.3.2019 г, подадена от Д. С. К. против определение № 30676/28.12.2016 г по ч.гр.дело № 15322/16 г на Софийски градски съд.Със същото определение САС е оставил без разглеждане частна жалба вх.№ 44243/2.4.2019 г на Д. С. К. против разпореждане № 10209/27.3.2019 г по ч.гр.дело № 15322/16 г на Софийски градски съд.
В подадената частна жалба се твърди, че постановеното определение е неправилно и незаконосъобразно.Иска се отмяната му и постановяване на друго, с което подадените частни жалби срещу определенията на СГС бъдат разгледани по същество.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че подадената частна жалба е процесуално недопустима и подлежи на връщане.
Обжалваното определение на състав на ВКС е окончателно и не подлежи на контрол пред друг състав на този съд.Изчерпан е процесуалния ред за атакуване на обжалваните определения, поради което подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане.
Воден от гореизложените мотиви, ВКС, Четвърто ГО
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА като процесуално недопустима подадената от Д. С. К. от [населено място] частна жалба вх.№ 8584/11.10.2019 г срещу определение № 411 от 27.9.2019 г на ВКС, Четвърто гражданско отделение, постановено по ч.гр.дело № 2970/2019 г.
Разпореждането подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.
Съдия-докладчик :

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.