Определение №190 от 43224 по ч.пр. дело №1990/1990 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 190
гр. София, 04.05.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:
Председател: Симеон Чаначев
Членове: Диана Хитова
Александър Цонев

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 4767/2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на ищеца С. Е. срещу определение №2603/ 10.10.2017г., в частта, с която е осъден да плати разноски 1432,35лв. на ответното дружество [фирма] за първа инстанция. В жалбата се излагат доводи, че съдът не е взел предвид своевременно направеното възражение за прекомерност на платения адвокатски хонорар в размер на 4800лв..
Частната жалба е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна, тъй като не е налице хипотезата на чл. 78, ал.5 ГПК, когато платеното адвокатско възнаграждение е прекомерно с оглед фактическата и правна сложност на делото.
В случая действително ищецът е направил своевременно възражение за прекомерност на платения адвокатски хонорар, но делото е с фактическа и правна сложност. При положение, че са били предявени общо девет иска- искове по чл. 344, ал.1, т.1,2 и 3 КТ, както и искове по чл. 225, ал.2 КТ, чл. 86 ЗЗД, чл. 215 КТ, чл. 221 КТ, чл. 224 КТ и чл. 262 КТ, които са били с усложнена фактическа обстановка, тъй като се е претендирала отмяна на дисциплинарно уволнение и съответно обезщетения и трудови възнаграждения за период от три години /искът по чл. 344, ал.1, т.1 КТ е за нарушения на чл. 193, 194, 195, 189 и 333 КТ, искът по чл. 215 КТ е за 20 броя командировки, а искът по чл. 262 КТ е за 221ч. извънреден труд в почивни дни и 41ч. извънреден труд в празнични дни за времето от 2011г. до 2013г./, няма как да се приеме, че липсва фактическа и правна сложност, за да бъде уважено искането за намаляване на платеното адвокатско възнаграждение от 4800лв., още повече, че минималният размер на адвокатското възнаграждение е около 3500лв., съгласно Наредба 1/2004г. и то при условие, че липсва фактическа и правна сложност на делото.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, ІІІ ГО
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №2603/ 10.10.2017г., постановено по в.гр.д. 1436/2016г. на Варненски окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар