Определение №530 от 42276 по ч.пр. дело №2208/2208 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 530

гр. София, 29.09.2015 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело № 2208 по описа за 2015 г. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба от страна на Министъра на регионалното развитие и благоустройството като представител на Държавата, притежаващ 51 на сто от акциите в капитала на Водоснабдяване и канализация“ АД-Л. срещу определение № 87/27.05.2015 г. по в.ч.т.д. № 132/2015 на АС-В.Т., В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане частна жалба на същия жалбоподател срещу определение № 179 от 08.04-2015 г. по ч.т.д. №21/2015 на ОС-Ловеч, с което по реда на чл.536 ГПК е спряно вписването в търговския регистър на взети решения на ОСА от 03.04.2015 .
Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на обжалваното определение.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частна жалба е допустима като подадена в законовия срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество тя е неоснователна.
За да постанови обжалваното определение, с което е оставена без разглеждане частна жалба на МРРБ срещу определение № 179 от 08.04-2015 г. по ч.т.д. №21/2015 на ОС-Ловеч, с което по реда на чл.536 ГПК е спряно вписването в търговския регистър на взети решения на ОСА от 03.04.2015, съставът на въззивния съд се е позовал на това, че държавата въпреки,че е акционер , притежаващ 51 на сто от акциите в капитала на Водоснабдяване и канализация“ АД-Л. не е страна в регистърното производство по вписване на заявените промени по партидата на самото АД и следователно не е и процесуално активно легитимирана да обжалва определение № 179 от 08.04-2015 г. по ч.т.д. №21/2015 на ОС-Ловеч, с което по реда на чл.536 ГПК е спряно вписването в търговския регистър на взети решения на ОСА от 03.04.2015. Самото спиране е станало по искане на друг акционер- Община“Л.“, поради предявен от страна на последния иск по чл.74 ТЗ за отмяна на същите решения на ОСА.
Настоящият състав на ВКС намира изводите на съда в обжалваното определение за правилни: Жалбоподателят Министъра на регионалното развитие и благоустройството като представител на Държавата не е, нито страна в регистърното производство по вписване на решенията на ОСА,нито в производството по спиране на вписването и следователно не е носител на правото на обжалване на акта по чл.536 ГПК.Този извод следва от разпоредбите на чл.26 ал.1 и ал.2 ГПК, в които е регламентирано качеството надлежна страна по спора.
С оглед изложените съображения обжалваното пред ВКС определение се явява правилно и следва да се потвърди.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 87/27.05.2015 г. по в.ч.т.д. № 132/2015 на АС-В.Т., в обжалваната част, с която е оставена без разглеждане частна жалба на същия жалбоподател срещу определение № 179 от 08.04-2015 г. по ч.т.д. №21/2015 на ОС-Ловеч, с което по реда на чл.536 ГПК е спряно вписването в търговския регистър на взети решения на ОСА от 03.04.2015.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *