Определение №536 от 43424 по ч.пр. дело №4266/4266 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 536

гр.София,

20.11.2018 г.

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

редседател:ВЕСКА РАЙЧЕВА
Членове:СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдията Райчева ч. гр.д. № 4266 описа за 2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Обжалвано е разпореждане от 04.10.2018г. по гр.д.№1492/2018г. на ВКС, ІІІ г.о. , с което е върната частна жалба вх.№6570 от 06.07.2018г. на Д. С. К. срещу определение от 04.06.2018г. по ч.гр.д.№1492/2018г. на ВКС.
Частният жалбоподател – Д. С. К. поддържа доводи за неправилност на разпореждането и моли за неговата отмяна и за произнасяне по частната му жалба.
Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., при тези данни, приема за установено следното:
Подадената частна жалба, с която е сезиран настоящият състав на ВКС, е неоснователна.
С разпореждане от 04.10.2018г. по гр.д.№1492/2018г. на ВКС, ІІІ г.о. е върна частна жалба вх.№6570 от 06.07.2018г. на Д. С. К. срещу определение от 04.06.2018г. по ч.гр.д.№1492/2018г. на ВКС. Посочено е , че частната жалба е насочена срещу определение №234 от 04.06.2018г по ч. гр. дело № 1492 /2018 г. на ВКС , което определение е окончантелно и не подлежи на обжалване, тъй като с него е потвърдено разпореждане № 22 от 16.01.2018 г. на ВКС, IV –то г.о. по ч.гр.д. № 4290 /2017 г. за връщане като недопустима на друга частна на същия жалбоподател , постъпила срещу определение № 537 от 13.11.2017г., с което е потвърдено разпореждане № 144 от 03.20.2017 г. на ВКС, III -то г.о. по ч.гр.д. № 1970/2017 г.
С постановяване на определението на предходния състав на касационния съд редът за разглеждане на спора е изчерпан и последващ инстанционен контрол е процесуално недопустим. Определенията на ВКС, постановени по реда на чл. 274, ал.2 ГПК от втори тричленен състав, са окончателни и не подлежат на обжалване. Съдебният акт влиза в сила от датата на обявяването му и не подлежи на по-нататъшен инстанционен контрол. Разпоредбите на процесуалния закон са императивни и съдът и страните са длъжни да се съобразяват с тях.
Само ако определението на касационната инстанция е първият преграждащ развитието на делото съдебен акт, то подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС на основание чл. 274, ал.2, изр. 2 ГПК. Ето защо подадената частна жалба е с недопустим предмет и правилно е оставена без разглеждане.
Предвид изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 04.10.2018г. по гр.д.№1492/2018г. на ВКС, ІІІ г.о. , с което е върната частна жалба вх.№6570 от 06.07.2018г. на Д. С. К. срещу определение от 04.06.2018г. по ч.гр.д.№1492/2018г. на ВКС

Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.