Определение №599 от 43409 по ч.пр. дело №787/787 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 599

София, 05.11.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ т.о. отделение, в закрито заседание на 23 октомври, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията БОЯН БАЛЕВСКИ
ч.т.дело №787/2018 година.

Производството е по чл.274, ал.2, във връзка с чл.248, ал.1 ГПК.
С решение №144/12.07.2017 г. по в.гр.д.№153/2017 г. Великотърновския апелативен съд е осъдил “Интер престиж” ЕООД – Велико Търново и С. М. М. ЕГН:9201276276, да заплатят на Я. Д. Д. разноски за въззивната инстанция в размер на 3430 лева. Със същото решение Я. Д. Д. е осъдена да заплати на „Интер престиж” ЕООД – Велико Търново сумата от 304 лева и на С. М. М. сумата от 290 лева, деловодни разноски по частна жалба срещу отказ от изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските.
С определение №345/15.09.2017 г. по същото дело, по молба на Я. Д. Д., въззивната инстанция е оставила без уважение молба по реда на чл.248 ГПК за присъждане на горните разноски по компенсация, като е приела, че липсва своевременно направено искане в тази насока от самата страна.
Срещу последното е подаде частна жалба, вх.№5065/23.10.2017 г., с оплаквания за процесуална незаконосъобразност. Моли се за присъждане на разноски на ищцата, за въззивната инстанция в размер на 2 836 лева, след прилагане на компенсация с присъдените в полза на „Интер престиж” ЕООД – Велико Търново и на С. М. М. суми , съотв. от 304 лева и от 290 лева.
Ответниците по частната жалба, посредством процесуалния си представител – адв. С. М. в писмвен отговор оспорват нейната основателност. Претендират се разноски за настоящото производство.
Върховният касационен съд, състав на Второ т.о.., след като разгледа частната жалба и взе предвид отговора на ответника в настоящото производство, намира, че същата е подадена в законния срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е и основателна.
Въззивната инстанция неправилно не е извършила прихващане между направените от страните разноски, с оглед изхода от материалноправния спор. Присъждането на разноски след извършване на компенсация е с оглед улесняване изпълнението на съдебния акт и за яснота за страните. Ето защо обжалваното определение следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което съответните разноски пред въззивната инстанция да се присъдят по компенсация.
Водим от изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Второ т.о..,

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение №345/15.09.2017 г. по в.гр.д. № 153/17 на АС-Велико Търново , с кое3то по молба на Я. Д. Д., въззивната инстанция е оставила без уважение молба по реда на чл.248 ГПК за присъждане на горните разноски по компенсация и вместо това, ПОСТАНОВИ:
ОСЪЖДА “ИНТЕР ПРЕСТИЖ” ЕООД – [населено място] и С. М. М. ЕГН:9201276276, да заплатят на Я. Д. Д. ЕГН:6807147652 разноски за въззивната инстанция в размер на 2 836 лева.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *