Определение №712 от 42346 по ч.пр. дело №3345/3345 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 712
София, 08.12.2015година

Съдия Камелия Ефремова и съдия Бонка Йонкова – членове на съдебния състав, разглеждащ ч. т. д. № 3345/2015 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взеха предвид, че са участвали в постановяването на определение № 289 от 13.05.2014 г. по ч. т. д. № 993/2014 г. по спор между същите страни, на което определение се позовава и самият частен жалбоподател, считат, че са налице обстоятелства по чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК, налагащи отстраняването им от участие в разглеждането на ч. т. д. № 3345/2015 г.

Поради изложените съображения, съдия Камелия Ефремова и съдия Бонка Йонкова
Р А З П О Р Е Д И Х А:

ОТСТРАНЯВАТ СЕ от разглеждането на ч. т. д. № 3345/2015 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.
Делото да се докладва на Председателя на Търговска колегия за ново компютърно разпределение.

Съдия Камелия Ефремова:

Съдия Бонка Йонкова:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *