Разпореждане № от 41248 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 05.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения И. В. Т., с вх. № 16839 на ВКС от 03.12.2012 г., за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 1323/2011 г. на Плевенския районен съд (ПлРС),
установих:

С присъда № 354 от 10.10.2011 г., постановена по н.о.х.д. № 1323/2011 г. на ПлРС, И. В. Т. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 54 НК и му е определено наказание лишаване от свобода за срок от три години и шест месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от И. В. Т. и е потвърдена с решение № 425 от 30.11.2011 г. по в.н.о.х.д. № 1060/2011 г. по описа на Плевенския окръжен съд (ПлОС).
В производство по реда на чл. 420, ал. 2, вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК, с решение № 97 на ВКС от 28.03.2012 г. по касационно наказателно дело № 134/2012 г. искането на осъдения И. В. Т. и другия съподсъдим за възобновяване на в.н.о.х.д. № 1060/2011 г. на ПлОС е оставено без уважение.
Същото е и просрочено, тъй като е подадено извън шестмесечния срок по чл. 421, ал. 3 НПК от влизане на присъдата в сила, изтекъл на 28.09.2012 г.
По изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 1323/2011 г. на Плевенския районен съд.
Делото с искането да се върне на Плевенския районен съд.
Да се уведоми И. В. Т..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.