Разпореждане № от 41499 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 13.08.2013 година

Павлина Панова – Заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах искането на A. Й. К., озаглавено „молба”, с вх. № 11452 / 08.08.2013 г. по описа на Върховния касационен съд за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 1833 / 2010 г. по описа на Районен съд – Стара Загора и в.н.о.х.д. № 1118 / 2011 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора,
УСТАНОВИХ:

С Решение № 110 от 21.06.2011 г. по в.н.о.х.д. № 1118 / 2011 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора е потвърдена Присъда № 37 от 17.02.2011 г. по н.о.х.д. № 1833 / 2010 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.
Най-късно на 31.05.2012 г. осъденият A. Й. К. е узнал за потвърдителното въззивно съдебно решение, тъй като тогава е приведено в изпълнение на наложеното наказание с първоинстанционната присъда. Това е видно от писмо за привеждане в изпълнение на наложеното наказание в Затвор – Б. на Районна прокуратура – Стара Загора от 22.06.2012 г., получено от Районен съд – Стара Загора на 25.06.2012 г.
Искането за възобновяване на наказателното дело e подадено на 19.07.2013 г., което е видно от изходящия номер на ГД „Изпълнение на наказанията”, Затвор – Б.. Срокът, в който осъденият е можел да направи своето искане за възобновяване на наказателно дело е шестмесечен и е изтекъл на 30.11.2012 г.
Искането за възобновяване на наказателното дело на осъдения A. Й. К. следва да бъде върнато като просрочено, тъй като е подадено след срока по чл. 421, ал. 3 от НПК.
Поради изложените по – горе съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върнат на Районен съд – Стара Загора.
Да се уведоми A. Й. К..

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

AН / ПАВЛИНА ПАНОВА /

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *