Разпореждане № от 41806 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, тел./факс 987-60-24

Вх. № 8428/2014 г.
гр. София, 16.06.2014 г.

ДО
ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

к о п и е: ДО
адвокат Й. М. – АК – АК гр. Русе
гр. Русе, ул. „Изола планина“ № 26, ет. 6, ап. 18

Приложено, изпращаме Ви по компетентност касационна жалба с вх. № 8428 от 12 юни 2014 година, постъпила във Върховния касационен съд от адвокат Й. М. от АК – гр. Русе.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Павлина Панова/

СЕКРЕТАР:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.