Разпореждане №109 от 43320 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 109

гр. София, 08.08. 2018 г.

Ж. С. – и.д. председател на първо гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 7568/06.08.2018 г., образувана по касационна жалба вх. № 2303/22.06.2018 г., констатира следното:
Производството е по обективно и субективно съединени искове за ревандикация на земеделски имоти по чл. 108 ЗС ( Първи поток)
Жалбата:
1. е подадена в срок- препис от решението връчен, чрез адвокат, на
22. 05. 2018 г.;
2. решението подлежи на касационно обжалване по арг. от чл. 280, ал.3, т. 1 ГПК без оглед цената на иска за собственост;
3. отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4. приложено е отделно изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК;
5. подадена е чрез адвокат;
6. приложено е валидно за тази инстанция пълномощно – към нея ;
7. не е представен документ за внесена по сметката на ВКС дължима държавна такса общо в размер 120 лв.( четиримата касатори – ответници по иска, владеят процесните имоти на самостоятелно, собствено основание, в т.ч. и наследство, така са обикновени другари); приложеният документ е за внесена по сметката на ВКС държавна такса от 30 лв.
8. осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК, като в срок е постъпил писмен отговор от всички ответници чрез адвокат с приложено пълномощно;
Предвид изложеното в т. 7, жалбата се явява нередовна, поради което преписката по нея следва да се върне на администриращия окръжен съд за досъбиране на държавната такса до пълния дължим размер чрез указания до касаторите с определяне на подходящ за изпълнението им срок.
По изложените съображения, и. д. председател на първо отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Благоевградския окръжен съд преписката по касационна жалба № 2303/22.06.2018 г. за досъбиране на държавна такса от 90 лв. до пълния дължим размер от 120 лв.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Съгл. Р № 61 от 12.07.2018 г. /

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *