Разпореждане №205 от 43343 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 205

гр. София, 31.08.2018 г.

ЖАНИН СИЛДАРЕВА – за председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7988 от 29.08.2018 г. и преписка вх. № 8004 от 30.08.2018 г., констатира следното:
Преписката е образувана по:
– частна касационна жалба вх. № 5094418/05.06.2018 г. срещу Определение № 7041 от 29.03.2018 г. по в.ч.гр.д. № 899/2018 г. на Софийски градски съд; и
– частна жалба вх. № 5094419/05.06.2018 г. срещу Определение № 410466 от 18.05.2018 г. по гр.д. № 9434/2018 г. на Софийски районен съд.
Определение № 7041 от 29.03.2018 г. по в.ч.гр.д. № 899/2018 г. на Софийски градски съд е постановено по реда на чл. 396, ал. 1 ГПК относно обезпечение на субективно съединени искове от А. Х. Й. срещу К. А. И. и К.-М. А. Й., действащи чрез своята майка и законен представител Ц. А. И. за намаляване на присъдена издръжка по чл. 150 вр. чл. 143 и срещу Ц. А. И. за прекратяване на присъдена издръжка по чл. 150 вр. чл. 145 СК. Определение № 410466 от 18.05.2018 г. по гр.д. № 9434/2018 г. на Софийски районен съд е относно определяне на международната компетентност и приложимото право по същите искове, поради което горепосоченото определение има обуславящ характер за производството по предявените искове. Преписка вх. № 7988 от 29.08.2018 г. и преписка вх. № 8004 от 30.08.2018 г. следва да бъдат върнати на Софийски районен съд за администриране спрямо Софийски градски съд до влизането в сила на същото определение.
По изложените съображения, за председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 7988 от 29.08.2018 г. и вх. № 8004 от 30.08.2018 г. за изпълнение на дадените указания.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *