Разпореждане №93 от 43623 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 93

гр. София, 07.06.2019 г.

Мария Иванова – за председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 5417 от 04.06.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК- II поток
Частна жалба вх. № 25566/25.02.2019 г. срещу определение № 2718/01.02.2019 г., постановено ч.гр.д. № 1304/2019 г. на Софийски градски съд.
Частната касационна жалба частично отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК;
6/ не се дължи внасяне на държавна такса – трудов спор;
7/ осъществена е процедурата по чл. 276 ГПК;
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на Софийски градски съд за привеждане в съответствие с тях, както следва: за изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК.

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 5417 от 04.06.2019 г. на Софийски градски съд, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Разпореждане № 81/21.05.2019 г./

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *