Решение №274 от 15.10.2015 по нак. дело №162/162 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 274

София, 15.10.2015 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 14.10.2015 две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ:ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №4131/2015 година
Производството е по член 247 ГПК.
Настоящият съдебен състав констатира,че в постановеното определение №236/17.09.2015г. по гр.д.№4131/2015г. по описа на ВКС,второ гражданско отделение,е допусната очевидна фактическа грешка при изписване годината на проведеното закрито съдебно заседание,посочена като две хиляди и петдесета година,вместо настоящата-две хиляди и петнадесета година.
Ето защо,касационният съд намира,че е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на член 247 ГПК,която следва да бъде отстранена,като на страница първа,ред трети от съдържанието на горепосоченото определение да се чете вместо две хиляди и петдесета година-две хиляди и петнадесета година.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка,на основание член 247 ГПК,на определение №236/17.09.2015г.,постановено по гр.д.№4131/2015г. по описа на ВКС,второ гражданско отделение,като на страница първа,ред трети годината на проведеното закрито заседание вместо две хиляди и петдесета да се чете две хиляди и петнадесета година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *