Решение №234 от 43612 по гр. дело №240/240 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 234
гр. София, 27.05.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Симеон Чаначев
Членове: Александър Цонев
Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч.гр.д. № 2056/2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 4778 от 27.05.2019г. на „Севлиевогаз- 2000“ АД с адрес на управление гр. Севлиево, ул.“Бор“ №4, с която се иска спиране на изпълнението на въззивно решение № 69/08.04.2019г., постановено по в.гр.д. № 290/2018 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 41/12.03.2018г. по гр.д. 26/2015г. на Габровски окръжен съд, с което е осъден молителя да плати на ищеца по делото А. С. А. сумата от 100000лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на възникнал взрив в дома и на 08.03.2014г., както и да плати на ищеца по делото С. А. А. сумата от 75000лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на смъртта на сина му А. С. А., от възникнал на 08.03.2014г. взрив в дома му, както и да плати на ищеца по делото М. С. А. сумата от 75000 лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на смъртта на сина и А. С. А., от възникнал на 08.03.2014г. взрив в дома и.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира, че молбата е процесуално допустима.
Налице са изискванията на чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране на изпълнението, тъй като осъдителното решение на въззивния съд не е влязло в сила, срещу същото е подадена касационна жалба вх. № 2511 от 22.05.2019 г. на Великотърновски апелативен съд, с преводно нареждане от27.05.2019 г. молителят е внесъл надлежно обезпечение в размер на 250000лв., като от служебно извършена справка и издадено удостоверение от 27.05.2019 г. е установено, че сумата е постъпила в специалната сметка за обезпечения на Върховния касационен съд на дата 27.05.2019г..
Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК изпълнението на решение№ 69/08.04.2019г., постановено по в.гр.д. № 290/2018 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 41/12.03.2018г. по гр.д. 26/2015г. на Габровски окръжен съд, с което е осъден молителя да плати на ищеца по делото А. С. А. сумата от 100000лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на възникнал взрив в дома и на 08.03.2014г., както и да плати на ищеца по делото С. А. А. сумата от 75000лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на смъртта на сина му А. С. А., от възникнал на 08.03.2014г. взрив в дома му, както и да плати на ищеца по делото М. С. А. сумата от 75000 лв., причинени неимуществени вреди, в следствие на смъртта на сина и А. С. А., от възникнал на 08.03.2014г. взрив в дома и.

Препис от определението да се издаде на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар